Training Schedule
Jak se přihlásit na kurz?

Jak se přihlásit na seminář?

Telefonicky: +420 602347389, nebo jednoduche napište objednavku na e-mail: sujokinfo@seznam.cz
Vyplňte přihlášku čitelně a zašlete ji nám na  sujokinfo@seznam.cz

Obdržení přihlášky z naší strany vám potvrdíme.

Přihlašovací formulář:

Závazná přihláška

Jméno: ______________ Příjmení: _______________

Adresa: _______________________ PSČ: _________

Telefon: ____________________________________

E-mail : ____________________________________

Chci se zúčastnit následujících kurzů (Zbytečné kurzy přeškrtněte)

Kurz 1

Kurz 2

Kurz 3

Kurz 4


Datum:                                     Podpis: