Training Schedule
Jak se přihlásit na kurz?

Jak se přihlásit na seminář?

Telefonicky: +420 602347389
Vyplňte přihlášku čitelně a zašlete ji nám na  sujokinfo@seznam.cz

Obdržení přihlášky z naší strany vám potvrdíme.

Přihlašovací formulář:

Závazná přihláška

Jméno: _________________________. Příjmení: ____________________________.

Adresa: _________________________________________. PSČ: _______________.

Telefon: _____________________________________.

E-mail : _____________________________________.

Chci se zúčastnit následujících kurzů (vyplňte datum konání a město konání vedle vybraného kurzu):

 
Datum konání
 
Číslo nebo název  kurzu
 
Město konání:

 
              1
 
 
 
              2
 
 
 
              3
 
 
 
              4
 
 
   Datum:                                    Podpis:

metoda sujok, su jok, su-jok, lečebna metoda sujok, vikendové kurzy sujok, moxa nečadivá, moxy nekouřící, moxy bezdýmné, minimoxy, alternativni medicina, rejki, shiatsu, východní medicina, činská medicina, masáž rukou, masáž prstů, pomůcký na masáž, vzdělávání su jok