Su Jok Therapy

Terapie SU JOK, sujok.   

Su Jok terapie, metoda léčby stimulací rukou a nohou je v dnešní době považována za jednu z nejlepších známých svépomocných metod. Jedná se o univerzální diagnostický a bezlékový léčebný systém (metodu), která zmírňuje bolest, umožňuje první pomoc při akutních onemocněních, úrazech, léčbu funkčních poruch v těle, stabilizaci stavu a zlepšení při nemocech s chronickým průběhem.

Su Jok terapie, metoda léčby stimulací rukou a nohou je v dnešní době považována za jednu z nejlepších známých svépomocných metod. Jedná se o  univerzální diagnostický a bezlékový léčebný systém (metodu), která zmírňuje bolest, umožňuje první pomoc při akutních onemocněních, úrazech, léčbu funkčních poruch v těle, stabilizaci stavu a zlepšení při nemocech s chronickým průběhem.


Přednášející  metody terapie Su Jok
Odborný garant, MUDr. Zinaida Saidova, člen asociace akupunkturistu ČR.

Predběna objednavka:


Závazná přihláška

Jméno: ______________ Příjmení: _______________

Adresa: _______________________ PSČ: _________

Telefon: ____________________________________

E-mail : ____________________________________

Chci se zúčastnit následujících kurzů

(vyplňte datum konání a město konání vedle vybraného kurzu):

 

Datum konání

 

Číslo nebo název  kurzu

 

Městokonání:

 

 

              1

 Brno

 

 

              2

 Brno

 

 

              3

              4

 Brno

Brno

 

   Datum:                                    Podpis:V průběhu semináře si budete moci zakoupit potřebné pomůcky a literaturu Su Jok .


Těšíme se na společné setkání,

S pozdravem

SU JOK academy, Masérská a trénerská škola Mgr. Et Bc. Romana Šimáčka,

Škola tradiční čínské medicíny MUDr. Doris Danielové.

MUDr. Z.Saidova, t. 723 571 574

V.Muratov t.602 347 389.

e-mail:

sujokinfo@seznam.cz

Doprava :

V případě, že do Brna přijedete autobusem na autobusové nádraží Zvonařka, pojedete autobusem MHD č.84, který má zastávku naproti autobusovému nádraží přes silnici. Na třetí zastávce - Mendlovo náměstí - přestoupíte na trolejbus MHD č.37, směr Brno-Kohoutovice. Vystoupíte na zastávce Stamicova. Před vámi se bude tyčit budova s nápisem JUVENTUS,po levé straně obchodní středisko ALBERT.Pod ním se cca 100m nachází areál Základní školy Chalabalova.

Přijedete-li vlakem,nasednete u Hlavního vlakového nádraží na tramvaj č.1, směr Bystrc-Ečerova.

Vystoupíte na zastávce Mendlovo náměstí a přestoupíte na trolejbus MHD č.37.

Dále pak pojedete stejným způsobem, jak je popsáno výše.

Přijedete - li do Brna autem po dálnici D1 ve směru od Prahy,sjedete na EXITU 190 směr Brno-výstaviště - BVV,projedete Pisáreckým tunelem.Po projetí Pisáreckým tunelem se budete řídit dopravními značkami a pojedete ve směru Kohoutovice.Z Libušity třídy odbočíte k ŽŠ Chalabalova.

Přijedete-li do autem do Brna po dálnici D1 ve směru od Olomouce, sjedete na EXITU 190 směr SVITAVY, Výstaviště.

Dále pak pojedete stejným způsobem jako je popsáno Výše.

Přijedete-li autem do Brna směrem od Svitav, pojedete směr Brno výstaviště BVV a směr Praha, Olomouc. U objektu Brněnských vodáren a kanalizací se budete řídit dopravními značkami, které vás navedou do Kohoutovic.

metoda sujok, su jok, su-jok, lečebna metoda sujok, vikendové kurzy sujok, moxa nečadivá, moxy nekouřící, moxy bezdýmné, minimoxy, alternativni medicina, rejki, shiatsu, východní medicina, činská medicina, masáž rukou, masáž prstů, pomůcký na masáž, vzdělávání su jok