Výukový program

KURZ – 1. „Základy Terapie Su Jok - standardní systémy podobnosti ruky a nohy“.

 

Sezení č.1

Přednáška. Historie vývoje terapie Su Jok. Podobnost rukou tělu a palce hlavě. Anatomická skladba ruky. Standardní systém podobnosti tělu na rukou. Podobnost hlavě, krku, končetinám.

Cvičení. Ukázka účinnosti metody. Specifika vyhledávání bodů podobnosti za pomoci diagnostické tyčinky.

 

Sezení č.2

Přednáška. Prvotní a druhotný systém podobnosti. Podobnost orgánům hrudního koše, bříšní dutiny a malé pánve, podobnost páteři, nervové soustavě a endokrinnímu systému. Základní etapy vyhledávání bodů podobnosti.

Cvičení. Masáž v systému podobnosti. Aplikace povrchových aplikátorů. Semenoterapie.

 

Sezení č.3

Přednáška. Anatomická skladba chodidla. Standardní systém podobnosti na chodidle. Systém částečné podobnosti. Body první pomoci.

Cvičení. Vyhledávání „složitých“ bodů ve standardních systémech podobnosti tělu. Léčení mikrojehlami a knoflíkovými jehlami. Zaváděče, výměnné násadce. Sterilizace.

 

Sezení č.4

Přednáška. Minisystémy. Joga – systém podobnosti na rukou a chodidlech

Cvičení. Vyhledávání bodů v minisystému a joze – v systému podobnosti. Základní léčení. Moxoterapie. Slunceterapie.

 

Sezení č.5

Přednáška. Tříúrovňové složení světa. Systém podobnosti tělu na prstech. Teorie o osách zrcadlení. Základní principy léčení podle systémů podobnosti.

Cvičení. Vyhledávání bodů v systému „hmyzu“. Aplikace alternativních pomůcek při léčení a prevenci.

 

Sezení č.6

Přednáška. Homo systém těla, princip jeho skladby. Postupy při léčení vybrané patologie. Magnetoterapie v systémech podobnosti.

 

 

KURZ – 2. „Základy Su Jok terapie – léčení pomoci toku energií“.

 

Sezení č. 1

Přednáška. Pojem energie a energetický systém. Účení o Jinu a Jangu. Zákon o pěti prvoelementech. Klasifikace a obecná charakteristika meridiánů.

Cvičení. A – meridiány a A – biol meridiány, jejich topografie a směr toku energií.

 

Sezení č. 2

Přednáška. Moderní a tradiční vysvětlení pojemu meridián. Energetická nerovnováha jako příčina vývoje nemoci. Fyziologické a patologické projevy Šesti Ki. Pojem dominantní energie.

Cvičení. UM – meridiány a UM – biol meridiány, jejich topografie a směr toku energií.

 

Sezení č. 3

Přednáška. Svalová diagnostika.

Cvičení. Terapie za pomoci toku energií ve 12 meridiánech a biol meridiánech (v krátkých meridiánech, v A – UM dvojicích meridiánů). Principy aplikace magnetů.

 

Sezení č. 4

Přednáška. Sjednocený energetický systém, obecný pojem. Diamantový energetický systém těla. Projekce sjednoceného energetického systému na standardních systémech podobnosti na rukou a chodidlech.

Cvičení. Terapie za pomoci toku energií podle diamantového energetického systému (na kontrolním meridiánu, biol meridiánu, čakrách a biol čakrách). Základní pravidla provádění terapie za pomoci toku energií. Indikace a protiindikace terapie za pomoci toku energií.

 

Sezení č. 5

Přednáška. Regionální diagnostika a diagnostika podle symptomů. Dlouhé meridiány, diagnostika jejich poškození a léčení.

Cvičení. Terapie za pomoci toku energií s aplikací funkcí podmanění a protipodmanění, rození a protirození. Aplikační diagnostika. Lokální léčení. Léčení podle směru.

 

Sezení č. 6

Přednáška. Terapie za pomoci toku energií s použitím jehel, moxovacích tyčinek, masáže, barvy a semínek. Léčení za pomoci magnetických vlastností prstů. Rozbor vybrané patologie.