Víceletý spirálový kalendář
Víceletý spirálový kalendář dle TČM    cena 500,- Kč  NEJSOU

Návod k použití. Jak pracovat s kalendářem.
Kalendář je určen ke stanovení binomu roku, měsíce, dne. Tento kalendář je určen pro rok 1900 – 2130. Pomocí kalendáře můžeme zjistit příčiny jakékoliv události včetně symptomu chorob a současně i naplánovat veškeré budoucí události v životě každého člověka.
Spirálový kalendář tvoří tři plochy rozdělené sektory. Sektory binomu roků jsou značené arabskými číslicemi (1 – 9); sektory binomu měsíců jsou značeny římskými číslicemi (I – XII). Poslední číslice roku se nachází v sektoru pod (uvnitř) sektory měsíce. Velká písmena (psaná latinkou) reprezentují element – kmen, malá písmena reprezentují zvíře lunárního kalendáře – větev.
Příklad: 8. 11. 1937
1) Nalezneme binom roku 1937. V prvním řádku nalezneme sektor s číslicí 193…, ve druhém řádku nalezneme číslici 7. Ve třetím řádku pod číslicí 7 nalezneme energie, které vládly v roce 1937El (kmen E: jinový oheň – srdce, větev l: buvol).

2) Nalezneme binom měsíce listopadu. V pátém řádku sektoru binomu měsíce nalezneme poslední číslici roku – 7. Nad ní ve čtvrtém řádku získaného sektoru nalezneme měsíc římskou číslicí - XI. Nad tímto měsícem ve třetím řádku čteme energii měsíce – Aj (kmen A: jinový kov, větev j: vepř).

3) Nalezneme binom dne 8. Na zadní straně spirály nalezneme v záhlaví tabulky desetiletí (1930) a v prvním sloupci rok (7). Na průsečíku vidíme energii Ck. V případě, že je rok zvýrazněný tyrkysovou barvou, jedná se o přestupní rok. V případě přestupného roku otevřeme na vnitřní otočné spirále 29. únor, u všech dalších let necháme 29. únor zakrytý. Poté nastavíme 1. leden tak, aby ukazoval na energii nalezenou v tabulce na zadní straně (Ck). Na spirále nalezneme sektor listopadu (XI) a následně zvolený den (8). Šipka vycházející ze středu spirály nastavená na tento den nám zobrazuje výslednou energii – Dj (kmen D: jinová zem, větev j: vepř).

4) Výsledek:
8.    11.   1937
Dj       Aj         El  

Tyto údaje se nanáší na pěticípou hvězdici a pak se odečítá konstituce jedince. Velké písmeno označuje kmen – tj. příslušný orgán dle energie 5 elementů a malé písmeno značí větev - reprezentuje povahové vlastnosti dle lunárního zvěrokruhu z dob Žlutého císaře. Interpretace genetické matrice musí být prováděna na základě symptomů. Tato energie ukazuje limit (ohraničení, lokus minoris resistencio) hmoty (orgánů), emocí a psychiky.