Terapie Su Jok

Terapie SU JOK, sujok.   

Su Jok terapie, metoda léčby stimulací rukou a nohou je v dnešní době považována za jednu z nejlepších známých svépomocných metod. Jedná se o univerzální diagnostický a bezlékový léčebný systém (metodu), která zmírňuje bolest, umožňuje první pomoc při akutních onemocněních, úrazech, léčbu funkčních poruch v těle, stabilizaci stavu a zlepšení při nemocech s chronickým průběhem.


Aplikace SUJOK mužete jednoduche nainstalovat na vaš tele
http://www.thesujok.com/
Su Jok terapie, metoda léčby stimulací rukou a nohou je v dnešní době považována za jednu z nejlepších známých svépomocných metod. Jedná se o  univerzální diagnostický a bezlékový léčebný systém (metodu), která zmírňuje bolest, umožňuje první pomoc při akutních onemocněních, úrazech, léčbu funkčních poruch v těle, stabilizaci stavu a zlepšení při nemocech s chronickým průběhem.


Přednášející  metody terapie Su Jok
Odborný garant, MUDr. Zinaida Saidova, člen asociace akupunkturistu ČR.

Predběna objednavka:


Závazná přihláška

Jméno: ______________ Příjmení: _______________

Adresa: _______________________ PSČ: _________

Telefon: ____________________________________

E-mail : ____________________________________

Chci se zúčastnit následujících kurzů

(vyplňte datum konání a město konání vedle vybraného kurzu):

 

Datum konání

 

Číslo nebo název  kurzu

 

Městokonání:

 

 

              1

 Brno

 

 

              2

 Brno

 

 

              3

              4

 Brno

Brno

 

   Datum:                                    Podpis:V průběhu semináře si budete moci zakoupit potřebné pomůcky a literaturu Su Jok .


Těšíme se na společné setkání,

S pozdravem

SU JOK academy, Masérská a trénerská škola Mgr. Et Bc. Romana Šimáčka,

Škola tradiční čínské medicíny MUDr. Doris Danielové.

MUDr. Z.Saidova, t. 723 571 574

V.Muratov t.602 347 389.

e-mail:

sujokinfo@seznam.cz
metoda sujok, su jok, su-jok, lečebna metoda sujok, vikendové kurzy sujok, moxa nečadivá, moxy nekouřící, moxy bezdýmné, minimoxy, alternativni medicina, rejki, shiatsu, východní medicina, činská medicina, masáž rukou, masáž prstů, pomůcký na masáž, vzdělávání su jok